Studieboekswap logo

Algemene voorwaarden

Hieronder kan je de algemene voorwaarden vinden die gelden op studieboekswap.nl

1. Algemeen

Op Studieboekswap.nl (de "Website") kunnen personen (de "Gebruiker") boeken voor verkoop aanbieden. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van diensten verleend door Studieboekswap via Studieboekswap.nl (de "Website") of op enige wijze een contract aangaat met Studieboekswap.nl zullen deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") met ingang van 1 februari 2023 van toepassing zijn.

Door het bezoeken van studieboekswap.nl (de "Website") gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnnen op enig moment gewijzigd worden en daarom raadt Studieboekswap de Gebruiker aan deze met enige regelmaat te lezen.

Op Studieboekswap.nl kunnen tweedehands studieboeken worden aangeboden en gezocht door de Gebruiker (de "Advertentie"). Hiervoor biedt Studieboekswap.nl online advertentieruimte aan.

2. Privacy

De privacy van de Gebruiker is gewaarborgd in de privacyverklaring. Hierin is ook vastgelegd hoe wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De privacyverklaring kan je hier lezen of door te navigeren naar https://studieboekswap.nl/privacy.

3. Minderjarigen

De diensten van Studieboekswap zijn enkel toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij hier toestemming voor hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

4. Gebruiksvoorwaarden Website

Bij het gebruik van de Website door de Gebruiker dient hij zich aan de volgende voorwaarden te houden:

 • - De inhoud van de Website mag door de gebruiker niet gekopieerd, gereproduceerd of openbaar gemaakt worden.
 • - Het is niet toegestaan om een Gebruiker die een Advertentie heeft geplaatst te benaderen voor andere zaken of producten dan het aangeboden goed.
 • - Het is niet toegestaan om namens of in opdracht van derden Advertenties te plaatsen.
 • - Het is niet toegestaan om spam te versturen via de Website.
 • - De Gebruiker dient zich redelijk te gedragen.
Mocht het onder de aandacht van Studieboekswap komen dat de Gebruiker zich niet aan de bovengenoemde voorwaarden houdt, zal deze gebruiker worden geblokkeerd de Website te gebruiken. Tevens zal Studieboekswap zich ten alle tijden het recht behouden een Gebruiker te blokkeren van de Website.

5. Gebruiksvoorwaarden Advertenties

Studieboekswap biedt Gebruikers de mogelijkheid Advertenties voor studieboeken te plaatsen en in te zien. Hierbij is Studieboekswap geen partij bij de overeenkomst die tussen Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen. Studieboekswap biedt ook geen garanties over de kwaliteit, kwantiteit, getrouwheid, nauwkeurigheid en rechtmatigheid van de Advertentie en het geleverde product. Iedere Advertentie die op de Website wordt geplaatst dient te voldoen aan de volgende eisen:

 • - De Advertentie moet worden voorzien van een waarheidsgetrouwe beschrijving van de conditie van het product.
 • - De Advertentie mag enkel onder de juiste naam, ISBN en editie worden verkocht.
 • - Per aangeboden product mag er maximaal één advertentie op de Website worden geplaatst.
 • - De inhoud van de advertentie mag niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
 • - Het is niet toegestaan foto's toe te voegen bij een Advertentie die geen betrekking op het product hebben.
Iedere Advertentie geplaatst op Studieboekswap.nl zal blijven staan voor tenminste 30 dagen, mits deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Mocht het onder de aandacht van Studieboekswap komen dat de Advertentie niet voldoet aan een van bovenstaande voorwaarden, zal deze worden verwijderd door Studieboekswap. Tevens zal Studieboekswap zich ten alle tijden het recht behouden een Advertentie te verwijderen van de Website.

6. Garanties

Studieboekswap garandeert niet dat de Website ten alle tijden volledig foutloos en veilig functioneert. Tevens wordt verwacht dat Gebruiker zelf voldoende onderzoek verricht naar de inhoud van advertenties.
Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- en typefouten.

7. Aansprakelijkheid

Iedere Gebruiker vrijwaart Studieboekswap voor aanspraken van de Gebruiker en derden met betrekking tot schade geleden door;

 • - Aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie
 • - Het gebruik van via de Website gekochte producten

8. Wijzigingen van de Website

Studieboekswap behoudt zich het recht de diensten ten alle tijden te wijzigen of beëindigen. Wij streven ernaar dit tijdig aan te kondigen.

9. Wijzigingen en afdwingen van de Algemene Voorwaarden

Studieboekswap behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Wij streven ernaar dit tijdig te communiceren naar de Gebruiker.
Indien Studieboekswap een bepaling in de Algemene Voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.